بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

بدون دیدگاه
در راستای منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با تحقق تولید دانش بنیان و با هدف تقویت همکاری و تعامل دوسویه صنعت و دانشگاه، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا روز چهارشنبه ۲۵…
فهرست