جهت مشاهده اطلاعات بر روی تصاویر ضربه بزنید .

مدیر عامل

اشکان مومنی

سمت : مدیر عامل
سطح تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۱

رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل
حوزه مهندسی و ساخت قالب

سیدکاوه توکلی طهران

سمت : هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل حوزه مهندسی و ساخت قالب
سطح تحصیلات :دکترای مکانیک طراحی کاربردی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۴

هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل
حوزه تامین

حسین حیدرقلی زاده بائی

سمت : هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل درحوزه تامین
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

 قائم مقام مدیر عامل
حوزه برنامه ریزی جامع و نظارت راهبردی

عبدالله جان بزرگی

سمت : قائم مقام مدیرعامل حوزه برنامه ریزی جامع و نظارت راهبردی
سطح تحصیلات :فوق لیسانس مهندسی صنایع
تاریخ انتصاب :۱۴۰۱/۰۴/۲۰
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۱

معاونت ها 

سیدمحمدعلی موسوی جلال

سمت : معاونت طراحی و ساخت
سطح تحصیلات :فوق لیسانس مکاترونیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۶

حمید صبح دار

سمت : معاونت تولید و مجموعه سازی
سطح تحصیلات :لیسانس مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
تاریخ انتصاب :۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۴۰۱

مدیران اجرایی

عباس طهماسبی

سمت : مدیر برنامه ریزی و انبارها
سطح تحصیلات :لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۶

علیرضا آهنگر ثابت

سمت : مدیریت کیفیت
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۰

محمدرضا طاهری

سمت : مدیریت مهندسی طراحی قالب
سطح تحصیلات : لیسانس ماشین های کشاورزی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۷۷

سید مجتبی حسینی

سمت : مدیر طرح و برنامه و IT
سطح تحصیلات : فوق لیسانس فناوری اطلاعات
تاریخ انتصاب : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۶

محمد رضا رادنژاد

سمت : مدیریت برنامه ریزی و تکنولوژی ساخت
سطح تحصیلات : فوق لیسانس زبان فرانسه
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۵

مهدی تقوی

سمت : مدیر حراست
سطح تحصیلات : فوق لیسانس روابط بین الملل
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

اسماعیل معصومی

سمت : مدیر ساخت قالب
سطح تحصیلات : لیسانس تکنولوژی ساخت و تولید
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۸

حمیدرضا سلیمانی رنجبر

سمت : مدیر نگهداری و تعمیرات
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی برق
تاریخ انتصاب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۰

مهران محمد اسمعیلی

سمت : مدیرتامین
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۷۴

نبی الله یوسف زادگان

سمت : مدیرتولید
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرائی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۸

محمود مهدی

سمت : مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
سطح تحصیلات :
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

عبدالرضا شریفیان

سمت : مدیریت امور مالی
سطح تحصیلات : لیسانس بازرگانی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۵

عباس نذیری

سمت : مدیریت ماشین سازی
سطح تحصیلات : لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۰

غلامرضا بشیری

سمت : مدیریت R&D
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی پزشکی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

احمد بیگدلی ساوجی

سمت : مدیریت بازرگانی
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی صنایع
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

ریاست های مستقل

محمدصادق حاجی ابوالقاسم دولابی

سمت : رئیس بازرسی
سطح تحصیلات : لیسانس کارشناسی حرفه ای مىیریت
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

علی مرادی

سمت : رئیس ارتباطات
سطح تحصیلات : فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
تاریخ انتصاب :۱۴۰۲/۰۸/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۹۸

کیلان بروشان

سمت : رئیس دفتر مدیریت
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مرمت و احیای بناهای تاریخی
تاریخ انتصاب :۱۳۹۵/۰۱/۲۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۱

پروانه آرزو شاد

سمت : رئیس حقوقی و امور قراردادها
سطح تحصیلات : لیسانس حسابداری
تاریخ انتصاب :۱۴۰۲/۰۴/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۹۱

اصغر سنقری سبزه واری

سمت : رئیس حسابرسی داخلی
سطح تحصیلات : فوق لیسانس حسابرسی
تاریخ انتصاب :۱۴۰۲/۰۹/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

فهرست