جهت مشاهده اطلاعات بر روی تصاویر ضربه بزنید .

مدیر عامل

سید جمال قادری نسب

سمت : مدیر عامل
سطح تحصیلات : دکترای مدیریت بازرگانی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵


هیات مدیره

حسین حیدرقلی زاده بائی

سمت : هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل
حوزه مهندسی و ساخت قالب

سیدکاوه توکلی طهران

سمت : هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل حوزه مهندسی و ساخت قالب
سطح تحصیلات :دکترای مکانیک طراحی کاربردی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۴

معاونت ها و مدیران اجرایی

عباس طهماسبی

سمت : مدیر برنامه ریزی و انبارها
سطح تحصیلات :لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۶

حمید صبح دار

سمت : معاونت تولید و مجموعه سازی
سطح تحصیلات :لیسانس مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
تاریخ انتصاب :۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۴۰۱

محمدرضا طاهری

سمت : مدیریت مهندسی طراحی قالب
سطح تحصیلات : لیسانس ماشین های کشاورزی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۷۷

سیدمحمدعلی موسوی جلال

سمت : معاونت طراحی و ساخت
سطح تحصیلات :فوق لیسانس مکاترونیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۶

سید مجتبی حسینی

سمت : مدیر طرح و برنامه و IT
سطح تحصیلات : فوق لیسانس فناوری اطلاعات
تاریخ انتصاب : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۶

مهدی تقوی

سمت : مدیر حراست
سطح تحصیلات : فوق لیسانس روابط بین الملل
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

اسماعیل معصومی

سمت : مدیر ساخت قالب
سطح تحصیلات : لیسانس تکنولوژی ساخت و تولید
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۸

حمیدرضا سلیمانی رنجبر

سمت : مدیر نگهداری و تعمیرات
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی برق
تاریخ انتصاب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۰

علیرضا آهنگر ثابت

سمت : مدیریت کیفیت
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۰

نبی الله یوسف زادگان

سمت : مدیرتولید
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرائی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

محمود مهدی

سمت : مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
سطح تحصیلات :
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

عبدالرضا شریفیان

سمت : مدیریت امور مالی
سطح تحصیلات : لیسانس بازرگانی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۵

محمود مرادی

سمت : مدیریت برنامه ریزی و تکنولوژی ساخت
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی صنایع
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۰

عباس نذیری

سمت : مدیریت ماشین سازی
سطح تحصیلات : لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۸۰

مهران محمد اسمعیلی

سمت : مدیرتامین
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۷۴

محمد رضا رادنژاد

سمت : مدیر بازرگانی
سطح تحصیلات : فوق لیسانس زبان فرانسه
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۵

محمدصادق حاجی ابوالقاسم دولابی

سمت : مدیر بازرسی
سطح تحصیلات : لیسانس کارشناس حرفه ای مدیریت
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

فهرست