جهت مشاهده اطلاعات بر روی تصاویر ضربه بزنید .

مدیر عامل

سید جمال قادری نسب

سمت : مدیر عامل
سطح تحصیلات :
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵


رئیس هیات مدیره

طاهر علیزاده

سمت : رئیس هیئت مدیره
سطح تحصیلات :
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل
حوزه مهندسی و ساخت قالب

سیدکاوه توکلی طهران

سمت : هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل حوزه مهندسی و ساخت قالب
سطح تحصیلات :دکترای مکانیک طراحی کاربردی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۴

قائم مقام مدیرعامل
حوزه طرح و برنامه کیفیت

عبدالله جان بزرگی

سمت : قائم مقام مدیرعامل (حوزه طرح و برنامه- کیفیت)
سطح تحصیلات : فوق لیسانس صنایع
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۱

معاونت ها و مدیران اجرایی

سعید پولاد چنگ

سمت : سرپرست معاونت طراحی و ساخت
سطح تحصیلات :لیسانس مهندسی فناوری عمران_ساختمان سازی
تاریخ انتصاب :۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۴۰۱

حمید صبح دار

سمت : سرپرست معاونت تولید و مجموعه سازی
سطح تحصیلات :لیسانس مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
تاریخ انتصاب :۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۴۰۱

محمدرضا طاهری

سمت : مدیریت مهندسی طراحی قالب
سطح تحصیلات : لیسانس ماشین های کشاورزی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:۱۳۷۷

سیدمحمدعلی موسوی جلال

سمت : مدیر مهندسی صمت
سطح تحصیلات :فوق لیسانس مکاترونیک
تاریخ انتصاب : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۶

سید مجتبی حسینی

سمت : مدیر طرح و برنامه و IT
سطح تحصیلات : فوق لیسانس فناوری اطلاعات
تاریخ انتصاب : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۶

مهدی تقوی

سمت : مدیر حراست
سطح تحصیلات : فوق لیسانس روابط بین الملل
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

سید حسن موسویان خطیر

سمت : مدیر بازرگانی و تامین
سطح تحصیلات :فوق لیسانس آموزش محیط زیست
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۴۰۱

حمیدرضا سلیمانی رنجبر

سمت : مدیر نگهداری و تعمیرات
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی برق
تاریخ انتصاب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۰

سعیده آقامی

سمت : سرپرست مدیر مالی
سطح تحصیلات : لیسانس حسابداری
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۲

احمدرضا میرزائیان

سمت : مدیر برنامه ریزی و انبارها
سطح تحصیلات :لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۴

نبی الله یوسف زادگان

سمت : مدیرتولید
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرائی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

علی مرادی

سمت : مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
سطح تحصیلات :فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۸

رضا قوام بایگی

سمت : مدیریت ساخت قالب
سطح تحصیلات : لیسانس مهندسی متالورژی
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۴۰۰

علیرضا آهنگر ثابت

سمت : مدیریت کیفیت
سطح تحصیلات : فوق لیسانس مکانیک
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
تاریخ پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۰

محمدصادق حاجی ابوالقاسم دولابی

سمت : مدیریت بازرسی
سطح تحصیلات : لیسانس کارشناسی حرفه ای مدیریت
تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

فهرست