واحد ساخت فیکسچر زیر مجموعه واحد ساخت قالب با سابقه درخشان ۲۵ ساله و بهره گیری از سرمایه انسانی متخصص و استفاده از تجهیزات و ابزار الات دقیق ماشینکاری و CMM مسولیت ساخت انواع فیکسچر های کنترلی در سایز های G1 الی G5 را برای کلیه قطعات حوزه بدنه خودرو را دارا می باشد و توانسته در طول این سال ها خواسته های مشتریان را به بهترین نحو بر آورد سازد .

قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

نمونه ای از فیکسچرهای کنترلی تولید شده توسط شرکت :

قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان فیکسچر
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان فیکسچر
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان فیکسچر
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان فیکسچر
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان فیکسچر
فهرست