شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در سال ۱۳۷۳ در زمینی به مساحت ۹۰هزار متر مربع و زیر بنای ۳۵ هزار متر مربع و با ایجاد اشتغالی قریب به ۱۰۵۰ نفر به دست ریاست محترم جمهوری وقت افتتاح گردید. فعالیت این شرکت رفع نیاز صنایع به طراحی و ساخت قالبهای بدنه خودرو , تولید قطعات بزرگ پرسی , طراحی و ساخت خطوط تولید, طراحی و ساخت ماشین ابزارهای خاص , طراحی و ساخت مجموعه های ترکیبی و مکانیزم ها و همچنین طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی و مونتاژی می باشد .

null

ساخت قالب

تولید قطعات پرسی

ماشین سازی

فیکسچر

ماشینکاری

اندازه گیری

طراحی

مجموعه سازی

مدلسازی

برش لیزر

فهرست