اخبار شرکت

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار شرکت
  3. برگه ۷
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

با هم کرونا را شکست خواهیم داد

بدون دیدگاه
تبلور نوع دوستی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله عالی) ، نقطه عطف مبارزه با کرونا در شرکت قالب ها شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا نیز همچون همیشه و در…
فهرست