ماموریت

 

رفع نيازهاي صنايع به طراحي و ساخت قالب ، قطعه ، خطوط توليــد و ماشين ابزار، قطعات خاص صنعتي ، انواع مجموعه هاي تركيبي قطعات ، مكــانيزم ها ، فيكسچرهاي كنترلي و مونتاژي و ارائـــه خدمات پس از فـــروش 

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی