طراحی و ساخت سرگان‌ها و پایه های پرس جوش با قابلیت خنک کاری در شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. طراحی و ساخت سرگان‌ها و پایه های پرس جوش با قابلیت خنک کاری در شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

طراحی و ساخت سرگان‌ها و پایه های پرس جوش با قابلیت خنک کاری در شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا

با استفاده از توانمندی‌های داخلی، طراحی و ساخت سرگان‌ها و پایه‌های پرس جوش با قابلیت خنک کاری عمقی در شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا انجام شد.

در راستای افزایش کیفیت نقطه جوش‌های و به جهت کاهش زمان و هزینه تعویض سرگان‌های خطوط، طراحی و ساخت سرگان‌ها و پایه های پرس‌جوش با قابلیت خنک کاری عمقی با کمترین هزینه و با ظرفیت موجود در شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا انجام شد.

قبل از انجام این پروژه سرگانها و پایه‌های پرس جوش‌ها از نظر طراحی وساخت دارای ایراداتی بود که باعث داغ شدن گان و پایه‌ پرس جوش و کاهش کیفیت جوش شده و از طرفی باعث افزایش مصرف سرگانهای D3-D6  و در نهایت افزایش هزینه و زمان تعویض سرگان‌های جوش می‌شد.

با تشکیل تیمی از واحد تولید اجزا و مجموعه‌سازی معاونت تولید شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا پس از بررسی راه‌کارها و ایده‌ گرفتن از سرگانهای هوایی، کار طراحی و اصلاح سرگان ها و پایه‌های پرس جوش شروع شد که در ابتدا بر روی یک دستگاه به صورت آزمایشی نصب شد و بعد از تست جوش در بازه طولانی و تایید واحد کیفیت، تاکنون برای ۷دستگاه اصلاح و نصب انجام شده است.

در حال حاضر مصرف سرگانهای D3 بر روی دستگاه فوق از ۱۲۶ عدد سرگان به ۳ عدد سرگان در هر هفته و مصرف سرگان D6 بر روی دستگاه‌های دیگر نیز از ۱۰۵ عدد سرگان به ۴ عدد سرگان در هر هفته کاهش یافته است. 

در این پروژه آقایان حمید ابراهیمی، علی عزیزی، داود مصور و مهرداد جانی از واحد تولید و آقای محسن زارعی از واحد کیفیت مشارکت داشته‌اند.

فهرست