گزارش تصویری جلسه شورای معاونین و مدیران برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران

بدون دیدگاه
به گزارش واحد ارتباطات جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره،معاونین و مدیران برگزار گردید.در حاشیه این جلسه مهندس مومنی از زحمات سیدمجتبی حسینی مدیر…
فهرست