بازدید مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت زامیاد از شرکت قالبها

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بازدید مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت زامیاد از شرکت قالبها
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

بازدید مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت زامیاد از شرکت قالبها

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت زامیاد از پروژه‌های مشترک دو شرکت بازدید و در جریان ظرفیت‌ها و پتانسیلهای شرکت قالبهای بزرگ صنعتی قرار گرفتند.

در این بازدید که ۳۰ آبانماه سال جاری انجام گرفت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت زامیاد با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دیدار و از آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک، پتانسیل و ظرفیت موجود مطلع شدند.

سید محسن مرتضوی و سیامک خسروی از آخرین قطعات تولید شده مربوط به پروژه Z1V1، سالن های تولیدی و سالن ساخت قالب شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بازدید نموده و از نزدیک در جریان آخرین دستاوردها و تولیدات جدید شرکت قرار گرفتند.

فهرست