منابع انسانی سرمایه اصلی سازمان‌ است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. منابع انسانی سرمایه اصلی سازمان‌ است
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

منابع انسانی سرمایه اصلی سازمان‌ است

ممیزی جامع فرآیندهای منابع انسانی در شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ آذر‌ماه برگزار شد.

این ممیزی با حضور تیمی متشکل از همکاران شاغل در معاونت منابع انسانی گروه و دیگر همکاران شرکت های گروه خودروسازی سایپا برگزار شد و فرآیند های منابع انسانی در ابعاد استراتژی منابع انسانی و توسعه، طرح ریزی و سازماندهی، فرآیند اجرایی و نتایج مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در مراسم افتتاحیه ممیزی ضمن ابراز خرسندی از حضور ممیزان، منابع انسانی را سرمایه اصلی سازمان‌ها برشمرد و این ممیزی را یک فرصت برای تعامل دو سویه، میزان انطباق با مدل‌ تعالی سازمانی، شناخت فرصت‌های بهبود و افزایش رضایتمندی پرسنل عنوان کرد.

سیدجمال قادری‌نسب با تاکید به همکاران ممیزی شونده در خصوص رعایت اخلاق و رفتار حرفه‌ای، همکاری شفاف و تعامل با تیم ممیزی تصریح کرد: در ممیزی فرآیندهای منابع انسانی هر چه نگاه ممیزان دقیق‌تر باشد انحراف‌ها و کم‌کاری‌ها بیشتر مشخص خواهد شد و اقدامات اصلاحی نیز به تبع آن دقیقتر و کارآمدتر خواهد بود.

قادری‌نسب افزود: نقش مهارت‌های مدیریتی و تفکر مدیریت در صنعت خودروسازی بیشتر از دیگر صنایع ملموس بوده و دارای جایگاه ویژه‌ای است. با توجه به بازخورد سریع از محیط کاری، برنامه‌هایی می باید طرح‌ریزی و اجرایی شود که منجر به تعلق و تعهد سازمانی گردد.

محسن ستوده سرپرست تیم ممیزی نیز با تشکر از مدیرعامل و همکاران مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا خاطر نشان کرد این ممیزی به دلیل رویکرد و دیدگاه مثبت مدیریت ارشد  شرکت با سهولت انجام خواهد گرفت و گام های بهتری در راستای بهبود فرآیندهای منابع انسانی شرکت برداشته خواهد شد که امیدواریم بازخورد خوبی از این ممیزی داشته باشیم.

در جلسه اختتامیه ممیزی که در عصر همان روز برگزار شد مواردی در خصوص بهبود عملکرد حوزه منابع انسانی توسط تیم ممیزی تشریح شد و نقاط قوت و زمینه‌های بهبود سازمان در چهار حوزه نیروی انسانی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، آموزش و توسعه منابع انسانی و خدمات اداری و رفاه بیان شد.

فهرست