شرکت قالبهای بزگ صنعتی سایپا در مسیر بهره‌وری/ بهبود رکورد تولید قطعات پرسی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. شرکت قالبهای بزگ صنعتی سایپا در مسیر بهره‌وری/ بهبود رکورد تولید قطعات پرسی
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

شرکت قالبهای بزگ صنعتی سایپا در مسیر بهره‌وری/ بهبود رکورد تولید قطعات پرسی

شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا با تدوین برنامه‌ای منسجم و هدفمند با تولید نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در تولید قطعات پرسی رکورد زد.

معاون تولید شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا گفت: آمار تولید قطعات پرسی سالن پرس‌شاپ شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا در هفت ماهه نخست سال جاری با افزایش ۱۹ درصدی تولید قطعه و ۲۱ درصدی ضرب همراه شده است.

حمید صبح‌دار افزود: در هفت‌ماهه امسال، بالاترین میزان تولید و تعداد ضرب قطعات پرسی مربوط به شهریور سال ۱۴۰۱ بوده که تولید قطعه در این ماه با تعداد ۲۲۶ هزار و ۲۸۷ قطعه و ۸۹۵ هزار و ۶۸۸ ضرب بوده است.

او تصریح کرد: در مدت هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تولید قطعات پرسی در سالن های تولید شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا در مجموع تعداد یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۴۸ قطعه و تعداد ضرب نیز با مجموع ۹ میلیون ۶۴۴ هزار و ۹۶۸ ضرب انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۰۰ به ترتیب افزایش ۱۹ درصدی و ۲۱ درصدی حاصل شده است.

معاون تولید شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا افزود: مجموع MPS هدف گذاری شده تولید قطعات در سال جاری تعداد یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۲۵۹ قطعه است که تعداد یک میلیون ۱۹۶ هزار و ۶۴۸ قطعه تا پایان مهرماه سال جاری تولید شده است و طبق عملکرد معاونت تولید تا پایان مهرماه سال جاری ۸۸.۶ درصد برنامه تولید قطعات پرسی محقق شده است.

صبح‌دار گفت: از ابتدای سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته جهت تعمیرات لیفتراک های از رده خارج شده داخلی نیاز به تعداد ۶ دستگاه لیفتراک پیمانکار‌ مرتفع شده است که کاهش هزینه‌ی‌ ۲۱ میلیارد ریالی را در هفت‌ماهه نخست سال جاری در بر داشته است.

 

فهرست