رشد چشمگیر شاخص های بهره وری شرکت قالبهای بزرگ صنعتی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. رشد چشمگیر شاخص های بهره وری شرکت قالبهای بزرگ صنعتی
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

رشد چشمگیر شاخص های بهره وری شرکت قالبهای بزرگ صنعتی

باحضور مجید رمضانی مدیر عامل شرکت قالبهای بزرگ صنعتی و جمعی از معاونین و مدیران این شرکت و هم چنین اصغر جبارزاده رئیس اداره توسعه بهره وری سایپا و مسئولان دبیرخانه بهره وری گروه, اولین نشست کمیته عالی بهره وری در شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا برگزار شد .

در این نشست جبارزاده ضمن تشریح طرح جهش تولیدبا رویکرد بهره وری به اهداف این طرح وفازهای پنج گانه اجرایی آن اشاره کرد و اظهار داشت: در طرح جهش تولید در پی شناسایی ظرفیتهای بلا استفاده در شرکتهای منتخب گروه و به کارگیری آن در افزایش تولید ودست یابی به اهداف جهش تولید هستیم و در این راستا با شناسایی موداها وتحلیل مسائل و مشکلاتی که در چارچوب اختیارات شرکتهای گروه و ستاد مرکزی است با تعریف پروژه های بهبود و اجرای آنها ضمن افزایش حساسیت به مقوله استفاده بهینه از منـــابع مـوجبات ارتقای شاخصهای تولید و تحقق اهداف جهش تولید را فراهم می آوریم . به همین منظور خرسندیم که مدیر عامل شرکت قالبهای بزرگ  صنعتی علی رغم اینکه شاخصهای بهره وری این شرکت موید جهش مثبت در ظول یکسال گذشته بوده داوطلبانه در طرح جهش تولید با رویکرد بهره وری شرکت کرد و به مصداق بهبود را پایانی نیست, برای اعتلا و سرآمدی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی و گروه سایپا با رویکردی جهانی تلاش می کنند . گفتنی است در طرح جهش تولید با رویکرد بهره وری شرکتهای پارس خودرو,مگاموتور, سایپا آذین, سایپا پرس, مالیبل و قالبهای بزرگ صنعتی سایپا حضور دارند که در قالب تشکیل کمیته عالی و کارگروه های تخصصی بهره وری نسبت به اجرای برنامه های عملیاتی فازهای پنج گانه می باشند .در جلسه ای که در شرکت قالبهای بزرگ صنعتی برگزار شد شاخصهای بهره وری اینشرکت بررسی شد. آن چه دربررسی وضعیت شاخصهای بهره وری این شرکت مشهود است,رشد چشمیگیر شاخصها در طول یکسال گذشته و کاهش هزینه ها وسودآوری درفرآیندهای اصلی شرکت قالبهای صنعتی است.

فهرست