خودکفایی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در تولید بلنک زاویه دار

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. خودکفایی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در تولید بلنک زاویه دار
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

خودکفایی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در تولید بلنک زاویه دار

با ایجاد تغییراتی در خط برشکاری CUT TO LENGHTH شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا، امکان تولید بلنک های زاویه دار محقق گردید.

حمید صبح‌دار معاون تولید شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا گفت: این پروژه در راستای افزایش بهره وری و راندمان تولید، تجهیزات و منابع انسانی و با هدف مدیریت هزینه از جمله کاهش هزینه های لجستیک، حمل و نقل داخلی و کاهش توقفات تولید ناشی از کمبود مواد اولیه و همچنین افزایش کیفیت قطعات صورت پذیرفت و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در خصوص برش و تامین بلنک های زاویه دار مورد استفاده در خطوط پرسکاری G1و G2 خودکفا گردید.

حمید صبح‌دار افزود: در ابتدای سال جاری در این خط برش فقط یک شیفت و با ظرفیت ۲۰ تن عملیات برشکاری بلنک های مستطیل انجام می گرفت که پس از اجرای پروژه و امکان تولید بلنک های زاویه دار، ظرفیت تولیدی آن به طور متوسط به ۵۰ تن در هر شیفت کاری رسیده و در حال حاضر با حداکثر ظرفیت برش، روزانه ۱۵۰ تن در سه شیفت بلنک های مورد نیاز خطوط پرسکاری را تامین می کند.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال در این خط برشکاری افزود: در این خط برشکاری که عملیات cut to lenghth و blanking صورت می پذیرد تعداد ۶ پرسنل در هر شیفت به صورت مستقیم مشغول به کار شدند و از طرفی مشکلات مرتبط با لجستیک، عدم ظرفیت برش توسط پیمانکار خارجی و ریسک های توقف خطوط پرسکاری به طور کامل حذف گردید.

صبح‌دار افزود: در گذشته عملیات برش بلنک زاویه دار توسط پیمانکار انجام می گرفت که با عملیاتی شدن این پروژه با کمترین هزینه، نیاز به  پیمانکار برش کاملا مرتفع گردیده است. وی در پایان از حمایت مدیرعامل، مدیران ارشد و همه پرسنل سختکوش و جهادی شرکت به ویژه همکاران واحد های تولید و نت که در این پروژه نقش داشتند تشکر و قدردانی کرد.

فهرست