حضور پرسنل ستادی شرکت قالبها در خطوط تولیدی پرسکاری

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. حضور پرسنل ستادی شرکت قالبها در خطوط تولیدی پرسکاری
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

حضور پرسنل ستادی شرکت قالبها در خطوط تولیدی پرسکاری

روز یکشنبه ۲۵ دی‌ماه با توجه به برودت هوا و از طرفی عدم حضور تعدادی پرسنل واحد تولید، همکاران جهادی شاغل در واحدهای ستادی، خدمات اداری و پشتیبان تولید شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با حضور خود در خطوط تولیدی برگ زرینی بر افتخارات خود افزودند.

پرسنل شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با این اقدام جهادی اتحاد و همدلی خود را در راستای عدم توقف خطوط سایپا و در جهت اثبات تولید محور بودن شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به منصه ظهور رساندند.

فهرست