تحویل قالبهای پروژه خودروی (ری را) به شرکت ایران خودرو توسط شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. تحویل قالبهای پروژه خودروی (ری را) به شرکت ایران خودرو توسط شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

تحویل قالبهای پروژه خودروی (ری را) به شرکت ایران خودرو توسط شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

مهندس  مهران محمداسمعیلی مدیر پروژه (k125  ) در این باره گفت: پیرو سیاستهای ابلاغی گروه خودرو سازی سایپا در خصوص افزایش فروش از طریق همکاری با سایر شرکت های خودرو ساز ، طی مذاکرات صورت گرفته ، شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو ، طراحی و ساخت تعدادی از قالبهای پروژه خودروی ( ری را ) را به شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا واگذار نمود.

وی گفت : در این قرارداد طراحی و ساخت قالبهای قطعات بدنه خودروی مذکور، شامل ۱۴ دست قالب به وزن تخمینی ۱۳۰ تن در دستور کار این شرکت قرار گرفت .

اسمعیلی ادامه داد : طراحی و ساخت قالبهای مزبور بر اساس آخرین استاندارد های بین المللی صورت پذیرفته و پس از انجام تست های استاتیک ، دینامیک و رسیدن به اهداف کیفی ، ابعادی ، ظاهری و دریافت مجوز های لازم قالبهای مزبور جهت شروع عملیات HLT و شروع تولید انبوه به محل سالن پرس شرکت ایران خودرو ارسال شد.

فهرست