بازدید کارشناسان ارشد شرکت سامسونگ از شرکت قالبها

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بازدید کارشناسان ارشد شرکت سامسونگ از شرکت قالبها
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

بازدید کارشناسان ارشد شرکت سامسونگ از شرکت قالبها

هیاتی از مدیران و مسئولان ارشد شرکت سامسونگ کره جنوبی با حضور در قالبهای بزرگ صنعتی سایپا از بخش های مختلف تولیدی این شرکت بازدید کردند.
کارشناسان ارشد شرکت سامسونگ کره جنوبی به‌ منظور بررسی همکاری های دو جانبه ضمن بازدید از قسمت های مختلف با مدیران ارشد این شرکت جلسه ای برگزار و توافقاتی در راستای افزایش همکاری های دوجانبه صورت گرفت.
براساس این گزارش، در این نشست مسئولان مربوطه در هر دو شرکت، گزارشی از اقدامات و فعالیت های خود ارائه نمودند. همچنین کارشناسان ارشد شرکت سامسونگ هدف از این بازدید را شناساندن توانایی ها و ظرفیت های فنی و تولیدی این شرکت در زمینه های خطوط مختلف و تبادل دانش و تجربه با شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا بیان نمودند.

فهرست