بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از غرفه قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از غرفه قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از غرفه قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

در روز سوم نمایشگاه بین المللی لوازم، قطعات و مجموعه های خودرو تهران علی نبوی، رئیس هیات عامل ایدرو و تیم همراه از غرفه شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بازدید نموده و در جریان آخرین دستاوردها و تولیدات جدید شرکت قرار گرفتند.
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا با حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم، قطعات و مجموعه های خودرو تهران، توانمندی ها و ظرفیت های موجود را با صنعتگران و متخصصین این حوزه به اشتراک گذاشت.

فهرست