اجرای معاینات پزشکی ادواری پرسنل شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. اجرای معاینات پزشکی ادواری پرسنل شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

اجرای معاینات پزشکی ادواری پرسنل شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا

معاینات پزشکی سالانه پرسنل شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ توسط اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی آغاز شده و در حال انجام می‌باشد.

این معاینات که در سنوات گذشته نیز انجام شده است در دو فاز نمونه‌گیری و معاینات پزشکی شامل: تست اودیومتری، اپتومتری، تشکیل پرونده و معاینه پزشک صورت می‌پذیرد.

معاینات پزشکی هر ساله با هدف تشخیص زود‌رس بیماری‌های شغلی و غیر شغلی، درمان و جلوگیری از تشدید بیماری‌های شغلی از طریق ارجاع به متخصص مربوطه، بررسی اثرات عوامل زیان آور محیط کار بر روی پرسنل و انجام اقدامات اصلاحی به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های حرفه ای و شناسایی افراد کم توان شغلی اجرا می‌شود.

فهرست