بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

  1. صفحه اصلی
  2. بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
  3. برگه ۳
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا دانش بنیان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا و قالبهای صنعتی ایران خودرو

بدون دیدگاه
مدیرعامل شرکت قالبهای صنعتی سایپا از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا و قالبهای صنعتی ایران خودرو جهت ارتقای سطح همکاری شرکت های دو…
فهرست